[Tóm tắt] Luận án Phát triển du lịch tỉnh Hà Giang trong xu thế hội nhập

DL được xác định là ngành KT mũi nhọn của tỉnh. Định hướng phát triển đến năm 2020, số lượng khách DL tăng lên nhanh chóng, hệ thống CSHT hoàn thiện, CSVCKT DL đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của du khách trong và ngoài nước. Phát triển DL phải gắn với phát triển bền vững, khai thác hiệu quả KT gắn với bảo tồn TNDL tự nhiên và các giá trị nhân văn, cải thiện môi trường, tạo công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo. Để thúc đẩy hoạt động DL, cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng hình ảnh DL Hà Giang với sản phẩm đặc thù; đầu tư CSHT, CSVCKT phục vụ DL; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giáo dục ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, là TNDL nhân văn vô giá

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY