[Tóm tắt] Luận án Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông người dân tộc thiểu số ở các tỉnh vùng Tây Bắc

<p> Luận án đã khái quát đặc điểm phát triển KT-XH của vùng Tây Bắc; Đánh giá được thực trạng đội ngũ giáo viên THPT người DTTS về số lượng, cơ cấu và chất lượng; thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên người DTTS và thực trạng phát triển nguồn đào tạo giáo viên THPT người DTTS, xác định những mặt mạnh cần kế thừa phát huy, những mặt yếu kém cần khắc phục. Trong đó cần đặc biệt chú trọng các vấn đề: Qui hoạch; tuyển chọn; đào tạo, bồi dưỡng; môi trường làm việc phù hơp; chính sách đặc thù và tạo nguồn đào tạo trong quá trình phát triển đội ngũ giáo viên THPT là người DTTS ở các địa phương vùng Tây Bắc theo mô hình lí luận của luận án đã đề xuất. Luận án đã đề xuất hệ 6 giải pháp để phát triển đội ngũ giáo viên THPT người DTTS vùng Tây Bắc theo mô hình phát triển nguồn nhân lực, gồm: Xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ giáo viên THPT người DTTS; Tuyển chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên THPT người DTTS; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV THPT người DTTS; Xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa trong các trường THPT; Hoàn thiện hệ thống chính sách đặc thù đối với đội ngũ GV THPT người DTTS và Tạo nguồn đào tạo đội ngũ giáo viên THPT người DTTS. Hệ các giải pháp có mối liên hệ biện chứng với nhau hỗ trợ và tác động lẫn nhau tạo thành một chỉnh thể. Do vậy, trong triển khai thực hiện các chủ thể quản lí cần thực hiện đồng bộ cả 6 giải pháp, không được xem nhẹ hoặc bỏ qua bất kì giải pháp nào. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY