[Tóm tắt] Luận án Phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp thống kê phân vị

<p> Dự báo xu hướng lợi suất (xu hướng giá) và phân tích rủi ro khi đầu tư là hai phạm trù luôn tồn tại song song không chỉ trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán mà ở hầu hết mọi lĩnh vực kinh tế. Trên cơ sở áp dụng hai phương pháp Thống kê Toán học là phương pháp hàm phân vị và hồi quy phân vị trong phân tích đầu tư chứng khoán, luận án đưa ra một số khuyến nghị như sau: Thứ nhất, việc tiếp cận mô hình hàm phân vị cho dự báo xu hướng giá tốt hơn so với mô hình phương sai sai số có điều kiện thay đổi. Điều đó thể hiện qua kết quả ở chương 2. Các cổ phiếu CTG, EIB, MSN, BIC, BMI, HCM, OGC cho sai số dự báo khá thấp. Thứ hai, kết quả tiếp cận mô hình hàm phân vị còn cho chúng ta một chuỗi dữ liệu về hệ số . Thông tin này sẽ hỗ trợ cho việc ra quyết định mua vào hay bán ra một cổ phiếu nào đó trong danh mục đầu tư. Khi phân tích và đầu tư cổ phiếu, nếu , nhà đầu tư nên thận trọng hơn trong việc đầu tư cổ phiếu này, nếu , nhà đầu tư nên mạnh dạn hơn trong việc ra quyết định đầu tư với các cổ phiếu này. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY