[Tóm tắt] Luận án Phản biện xã hội trên báo điện tử

<p> Tác giả luận án đã cố gắng thu thập tư liệu, khảo sát, đo lường, phân tích, đánh giá PBXH trên báo điện tử ở nước ta từ góc nhìn báo chí học. Trong đó, tác giả luận án đã tiếp cận nghiên cứu theo hướng đi từ khảo cứu, tổng hợp, khái quát hóa xây dựng lý thuyết chung về PBXH, PBXH trên báo chí và PBXH trên báo điện tử. Từ lý thuyết đó, tác giả luận án đã soi rọi vào thực tiễn hoạt động PBXH trên báo điện tử ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2012-2014. Quy sự soi chiếu lý luận và thực tế đó, luận án đã bước đầu đánh giá chất lượng, hiệu quả PBXH trên báo điện tử của Việt Nam. Đồng thời, tác giả luận án đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng PBXH nói chung, PBXH trên báo điện tử nói riêng trong giai đoạn mới của đất nước ta. Tuy nhiên, do PBXH là một vấn đề còn khá mới ở Việt Nam cả về khoa học về thực tiễn. Vẫn còn những tranh luận gay gắt và chưa thống nhất cả về lý luận và thực tiễn biện xã hội về: Khái niệm, đặc trưng, nguyên tắc, bản chất, chức năng, điều kiện, kết quả, hiệu quả của PBXH nói chung và PBXH của báo chí nói riêng. Do vậy, công trình nghiên cứu: Phản biện xã hội trên báo điện tử (khảo sát trường hợp phản biện về Điều 4 dự thảo Hiến pháp 2013, Phương án của Bộ GTVT với cầu Long Biên, Quy định phạt xe không chính chủ, Việt Nam đăng cai ASIAD 18, Đề án 34 nghìn tỷ đồng đổi mới SGK, trên 4 báo điện tử: Nhân Dân, Thanh Niên, VietNamNet, VnExpress, từ năm 2012 đến 2014) mới đạt được những kết quả bước đầu. Vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải tiếp tục được nghiên cứu để làm sáng tỏ. Vì thế, đề tài này cần được những công trình khoa học tiếp theo nghiên cứu với những góc độ, phương pháp tiếp cận, mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu và giới hạn nghiên cứu khác nhau./. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY