[Tóm tắt] Luận án Những thay đổi trong tư tưởng đạo đức nho giáo Việt Nam cuối thế kỷ XIX

Chúng tôi cho rằng, ý tưởng và kết quả nghiên cứu những thay đổi trong tư tưởng đạo đức Nho giáo Việt Nam cuối thế kỷ XIX mà luận án làm được chỉ là bước đầu. Bởi vì, đạo đức Nho giáo bao gồm nhiều nội dung và nhiều quan điểm khác nhau nhưng có quan hệ chặt chẽ, có mối liên hệ nội tại với nhau. Tuy nhiên, quan niệm về đạo trung - hiếu, trung - nghĩa, hiếu - nghĩa là những phạm trù cơ bản nhất trong tư tưởng đạo đức của Nho giáo, đặc biệt là Nho giáo Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. Mặt khác, do dung lượng của một luận án không cho phép chúng tôi trình bày tất cả phạm trù khác như: nhân, lễ, trí, dũng mà chỉ tập trung chủ yếu nghiên cứu những thay đổi trong quan niệm về đạo trung - hiếu - nghĩa qua tư tưởng và hoạt động thực tiễn của một số nhà Nho tiêu biểu ở giai đoạn này. Đạo đức trung - hiếu - nghĩa cần được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, các vấn đề chưa được làm rõ thì cần có thêm nhiều công trình nghiên cứu khác nữa, đặc biệt là sự thay đổi của nó ở Việt Nam trong quá trình tiếp biến với những giá trị văn hóa nước ngoài từ trước tới nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY