[Tóm tắt] Luận án Những điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau chiến tranh lạnh

Thứ nhất, tuy là tập hợp của 10 quốc gia vừa và nhỏ trong khu vực Đông Nam Á, hợp tác còn lỏng lẻo và không có lãnh đạo nhóm, nhưng ASEAN vẫn có sự chủ động nhất định trong quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh. Nếu như vào cuối thập kỷ 60 và trong thập kỷ 70 của thế kỷ XX, đa số các nước ASEAN-5 mới giành độc lập, phải dựa vào sự viện trợ, đầu tư của Mỹ để phát triển kinh tế và ô bảo hộ về mặt an ninh thì từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, ASEAN-6 đã giảm dần sự lệ thuộc vào Mỹ. Sau Chiến tranh lạnh, ASEAN phát triển nhanh cả về lượng (mở rộng lên thành ASEAN-10) và chất (Hiến chương ASEAN được phê chuẩn và có hiệu lực từ 2008) nên tăng dần tính độc lập, tự chủ trong quan hệ với Mỹ. Thứ hai, mối quan hệ giữa ASEAN và Mỹ là quan hệ giữa tập hợp các nước vừa và nhỏ với một siêu cường thế giới. Trong quá trình phối hợp đối ngoại giữa các nước thành viên ASEAN và hoạch định ra lập trường chung của ASEAN trong quan hệ với Mỹ, ASEAN luôn phải tính đến chính sách của Mỹ đối với CA - TBD nói chung và quan điểm với ASEAN nói riêng. Tuy có những thời điểm và trong một số vấn đề bị chia rẽ, nhưng nhìn chung, ASEAN đã có những điều chỉnh hợp lý và ứng xử khôn khéo, góp phần đạt được những mục tiêu đề ra trong quan hệ với siêu cường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY