[Tóm tắt] Luận án Ngôn ngữ nghệ thuật trong văn xuôi của Ma Văn Kháng

<p> Đề tài nghiên cứu “ngôn ngữ văn nghệ thuật trong văn xuôi của Ma Văn Kháng” không có tham vọng bao quát hết được những vấn đề đặc sắc về ngôn ngữ nghệ thuật của toàn bộ sáng tác của ông. Việc tìm hiểu nêu những nhận xét khái quát về đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật ở các phương diện như trong nội dung nghiên cứu chính của đề tài cũng chỉ là một cách tiếp cận vấn đề này. Giữa các giai đoạn sáng tác của Ma Văn Kháng, về mặt ngôn ngữ tuy có những biến đổi, nhiều khi khá rõ rệt đến mức như là sự đối lập, nhưng thực ra vẫn có sự kế tục, vận động không đứt đoạn. Tuy có ý thức về điều đó nhưng trong khi triển khai nghiên cứu ngôn ngữ ở từng giai đoạn sáng tác, chúng tôi mới chỉ nhấn mạnh đến những đặc điểm riêng, sự chuyển biến, mà chưa chú ý làm rõ sự kế thừa; do vậy vấn đề mà chúng tôi nghiên cứu cần đến sự góp sức của nhiều nhà khoa học, cả văn học và ngôn ngữ học, để có thể đi xa hơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY