[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu xây dựng nông thôn mới các huyện phía tây thành phố Hà Nội

<p> Xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn, có tính thực tiễn cao và đã huy động sự tham gia của toàn xã hội. Để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới các huyện phía Tây thành phố Hà Nội, tác giả có một số kiến nghị như sau: Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương cần có ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các hạng mục cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về chương trình cũng như vị thế của mình trong quá trình thực hiện. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tiến của từng xã. Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng các vùng chuyên canh; hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm nông nghiệp hiệu quả; thực hiện chuyển giao khoa học, các kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp. Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, chỉ đạo để có thể chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động xây dựng nông thôn mới, phát huy được thế mạnh của địa phương. Làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở để người dân thực sự là chủ thể, tham gia trực tiếp, đầy đủ các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Người dân nông thôn cần không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của mình, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, ổn định đời sống và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY