[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá

<p> ới mục đích NC và thử nghiệm việc sử dụng SGKĐT nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học phép biến hình trên mặt phẳng lớp 11 theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá, luận án đã đạt được một số kết quả ban đầu, cụ thể: Về mặt lý luận: - Hệ thống hóa các lý luận về DHKP, góp phần làm sáng tỏ vai trò của CNTT & TT nói chung, việc khai thác một số ứng dụng trên SGKĐT nói riêng trong việc hỗ trợ HS học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá. - Trên cơ sở trình bày tổng quan về mô hình học tập theo SGKĐT, luận án đã tập trung vào làm rõ những yếu tố tích cực của SGKĐT trong việc hỗ trợ HS học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá cũng như các kỹ năng cơ bản đối với GV, HS khi tham gia học SGKĐT để từ đó đề xuất mô hình SGKĐT với các chức năng phù hợp việc hỗ trợ học hình học theo hướng khám phá của HS. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY