[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất hỗn hợp axít béo omega 3 và omega 6, vitamin E, phytosterol từ cặn khử mùi dầu đậu tương

CHưƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1. KẾT LUẬN T toàn bộ các kết quả nghiên cứu thu được có thể đưa ra một số kết luận sau: 1. Đã phân t ch và đánh giá chất lượng c n kh m i d u đậu tư ng cũng như xác định được phư ng pháp x lý nguyên liệu th ch hợp cho quá trình thu nhận hỗn hợp các ax t b o omega 3 & omega 6, phytosterol và vitamin E 2. Xây dựng được quy trình thu nhận hỗn hợp axit b o omega 3 và omega 6 thông qua các công đoạn etyl este hóa các axit b o trong c n kh m i d u đậu tư ng chưng cất chân không các etyl este của các axit b o thủy phân sản phẩm etyl este và cuối c ng là công đoạn làm giàu hỗn hợp axit b o omega 3 và omega 6 b ng tạo phức với urê. T quy trình công nghệ này thu được sản phẩm hỗn hợp axit b o có hàm lượng axit b o omega 3 và omega 6 cao đạt khoảng 95% với hiệu suất thu nhận của toàn bộ quá trình là 28 35% so với khối lượng nguyên liệu đã qua x lý. 3. Đã xác định được công nghệ tách phytosterol b ng phư ng pháp kết tinh với dung môi etanol. Sản phẩm phytosterol tinh thể có độ tinh khiết cao trên 96%. Hiệu suất kết tinh đạt 90 25%. 4. Xây dựng quy trình tinh chế vitamin E b ng phư ng pháp kết hợp tr ch ly lỏng – lỏng với dung môi etanol 90% kết tinh lạnh ở nhiệt độ -150C và sắc ký cột silica gel với hệ dung môi r a giải n-hexan/etanol: 9/1 thu nhận được vitamin E có độ tinh khiết cao (>90%) với hiệu suất thu nhận cho toàn bộ quá trình nhi u công đoạn là: 6 54% so với khối lượng c n kh m i d u đậu tư ng đã x lý hay 71 08% so với lượng vitamin E có trong nguyên liệu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY