[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu phương pháp thiết kế tối ưu kết cấu vỏ khoang tên lửa đối hải dưới âm

Những kết quả chính đã đạt được: 1. Thiết lập được bài toán tối ưu cấu trúc vỏ khoang tên lửa chịu đồng thời ràng buộc độ bền và ổn định với mục tiêu là tối thiểu hóa khối lượng trên cơ sở sử dụng mô hình vật rắn biến dạng có mật độ thay đổi và phương pháp PTHH. 2. Xây dựng được thuật toán để giải bài toán tối ưu cấu trúc vỏ khoang tên lửa. Thuật toán là sự kết hợp phương pháp tối ưu sử dụng nguyên lý bền đều với phương pháp tiêu chuẩn tối ưu kết cấu chịu ràng buộc ổn định. 3. Xây dựng được chương trình số bằng Matlab. Chương trình được áp dụng để giải bài toán thiết kế tối ưu cấu trúc cho một số kết cấu vỏ đơn giản, các kết quả phù hợp tốt với các tài liệu thiết kế được công bố. Chương trình cũng được áp dụng để giải bài toán thiết kế tối ưu cấu trúc KCĐ của một loại tên lửa đối hải dưới âm điển hình, kết quả tương đồng với KCĐ mẫu. 4. Thiết lập được bài toán bài toán tối ưu tham số vỏ khoang tên lửa chịu đồng thời ràng buộc độ bền và ổn định với mục tiêu là tối thiểu hóa khối lượng trên cơ sở sử dụng mô hình thống kê và phương pháp PTHH. 5. Xây dựng được thuật toán giải bài toán tối ưu tham số vỏ khoang tên lửa. Thuật toán là sự kết hợp phương pháp tiến hóa vi phân với phương pháp hàm phạt, trong đó có một số cải tiến để tăng tốc độ tính toán. 6. Xây dựng chương trình số bằng Matlab giải bài toán tối ưu tham số vỏ khoang KCB theo các phương pháp đã được nghiên cứu. Áp dụng giải bài toán tối ưu kết cấu cho khoang điển hình của tên lửa đối hải dưới âm. Kết quả nhận được có khối lượng nhỏ hơn kết cấu mẫu 21%. 7. Đã tiến hành nghiên cứu thử nghiệm mô phỏng ảo bằng phần mềm ANSYS. So sánh đánh giá KCĐ tối ưu và KCĐ mẫu nhận thấy khả năng chịu tải của chúng là tương đồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY