[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu khả năng phân tích diễn ngôn trong tiếng Anh để chuẩn bị các hoạt động tích hợp nói và viết cho sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Thái Nguyên

<p> Dựa từ các kết quả nghiên cứu, các kết luận sau đây được rút ra: 1. Đa số những người trả lời của học sinh là nữ, đến từ nhiều nơi khác nhau ở Việt Nam, từng học trung học tại các trường công lập, với tỷ lệ cao hoặc 95 phần trăm tiếp xúc với phương tiện truyền thông và người có trình độ học vấn của cha mẹ là cao hơn so với bậc đại học. 2. Mức độ năng lực ngôn nói và viết của học sinh trung bình tất cả. 3. Có tồn tại sự khác biệt đáng kể giữa các sinh viên năng lực và đặc điểm. 4. Đa số các năng nói và viết được oftenly thực hành của sinh viên. 5. Có sự khác biệt đáng kể giữa "nói và viết thông và các giáo viên đánh giá và sinh viên thể hiện trong phần kết quả điểm. 6. Các bài tập được thiết kế dựa trên điểm số đánh giá để nâng cao trình độ viết của họ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY