[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng vạt bẹn dạng tự do trong điều trị khuyết hổng mô mềm ở chi thể

Qua nghiên cứu đặc điểm giải phẫu mạch máu vạt bẹn ở 49 tiêu bản của 25 xác người Việt trưởng thành và ứng dụng vạt bẹn dạng tự do điều trị 51 KHMM ở chi thể của 49 BN, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 1. Đặc điểm giải phẫu mạch máu của vạt bẹn - ĐMMCN hiện diện ở 100% tiêu bản. - Nguyên ủy của ĐMMCN: Tách trực tiếp từ ĐM đùi gặp ở 75,5% số trường hợp, số còn lại tách từ ĐMMCS (12,2%), ĐM đùi sâu (8,2%), ĐM mũ đùi ngoài (4,1%). - Dạng nguyên ủy của ĐMMCN: Tỷ lệ có thân chung với ĐMTVN là 24,5%, đường kính là 1,7  0,3 mm. Tỷ lệ thân riêng lẻ là 75,5%, đường kính là 1,4  0,3 mm. - ĐMMCN tách ra 2 nhánh (nông, sâu) gặp ở 75,5% số trường hợp, ĐMMCN chỉ có 1 nhánh duy gặp ở 24,5% số trường hợp. Nhánh nông và sâu tách ra 1 - 2 mạch xuyên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY