[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu động thái tái sinh tự nhiên rừng lá rộng thường xanh tại vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

1.7. Đề xuất giải pháp lâm sinh Khả năng tái sinh tự nhiên ở các trạng thái rừng khu vực nghiên cứu khá tốt thông qua mật độ và loài cây tái sinh triển vọng. Do đó các giải pháp cần tập trung xác định loài cây mục đích, tận dụng tối đa khả năng tái sinh tự nhiên. Các giải pháp lâm sinh có thể thực hiện: khoanh nuôi tái sinh, xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung, làm giầu rừng, điều chỉnh cấu trúc và động thái tái sinh. 2. Tồn tại Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng luận án nhận thấy còn những tồn tại chưa thực hiện được: - Thời gian nghiên cứu động thái quá trình tái sinh mới chỉ thực hiện được trên 3 ô tiêu chuẩn định vị và thời gian theo dõi mới được 5 năm nên chưa đủ cơ sở để mô phỏng động thái tái sinh tự nhiên. - Vị trí đặt ô theo dõi động thái tái sinh được bố trí ở các trạng thái rừng giàu (IIIA3, IIIB), các trạng thái rừng thứ sinh nghèo hay trên đất trống, trảng cỏ, cây bụi chưa được nghiên cứu. - Đề tài chưa nghiên cứu được ảnh hưởng của đặc điểm đất rừng, chu kỳ sai quả, tính chất hạt giống đến động thái tái sinh. - Đề tài chưa đánh giá được khả năng tái sinh tự nhiên của các loài thực vật có giá trị bảo tồn. - Đối với tái sinh lỗ trống, các nghiên cứu về động thái tái sinh lỗ trống chưa được thực hiện, ảnh hưởng của kích thước, hình dạng và lịch sử hình thành lỗ trống chưa được thực hiện triệt để. 3. Khuyến nghị - Tiếp tục theo dõi động thái tái sinh tại khu vực nghiên cứu trong những năm tiếp theo để có thể đánh giá được động thái tái sinh của QXTVR, làm cơ sở mô phỏng mô hình động thái tái sinh. - Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn giống, tính chất thổ nhưỡng và các yếu tố hoàn cảnh khác chi phối đến động thái tái sinh. - Nghiên cứu khả năng tái sinh tự nhiên của các loài quý hiếm, từ đó đề xuất giải pháp lâm sinh phù hợp. - Nghiên cứu động thái tái sinh ở lỗ trống, nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của kích thước, hình dạng, lịch sử hình thành lỗ trống đến tái sinh lỗ trống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY