[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động, sức khỏe- bệnh nghề nghiệp và kết quả một số biện pháp can thiệp tại Nhà máy đóng tàu Hạ Long

<p> Qua nghiên cứu môi trường điều kiện lao động tại 9 phân xưởng sản xuất và tình hình sức khỏe của 945 công nhân đóng tàu vận tải biển lao động trực tiếp tại Nhà máy đóng tàu Hạ Long, có một số kết luận như sau: 1. Công nhân phải làm việc và chịu phơi nhiễm các yếu tố bất lợi trong môi trƣờng lao động ở nhiều vị trí sản xuất của nhà máy đóng tàu Hạ Long. - Phơi nhiễm nhiệt: 81,6% số mẫu đo nhiệt độ không khí, 64,6% số mẫu đo chỉ số WBGT và 86,6% mẫu đo tiếng ồn vượt TCVSLĐ. - Phơi nhiễm bụi: hàm lượng bụi toàn phần ở hầu hết các phân xưởng cao hơn TCVSLĐ từ 3- 4 lần. Tỷ lệ silic tự do trong bụi hô hấp dao động từ 3,2% đến 27,2%. - Phơi nhiễm khí thải CO: có 26,2% số mẫu đo nồng độ khí CO vượt TCVSLĐ. Các hơi khí độc khác như benzen, toluen , xylen, hydro sulfua và sunfua dioxit đều ở trong giới hạn cho phép. - Phơi nhiễm tiếng ồn công nghiệp: 86,8% các mẫu khảo sát tiếng ồn không đạt TCVSLĐ. Phơi nhiễm rung cục bộ bởi các thiết bị rung cầm tay: 35% mẫu khảo sát không đạt TCVSLĐ. - Tư thế làm việc, không gian làm việc của hầu hết công nhân không thuận lợi, gây cảm giác khó chịu. Còn một tỷ lệ đáng kể công nhân thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân (25,6%) và chưa phù hợp về sử dụng (74,5%) </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY