[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu chức năng tác động trong thơ kháng chiến 1945 – 1975 từ phương diện truyền thông xã hội

<p> Nhờ sự hiện hữu của các tiểu chức năng và các hành động ngôn từ này trong thơ mà các nhà thơ đã tạo ra được những tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm, thái độ của quần chúng bạn đọc khi đứng trước những vấn đề hiện thực của cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, tạo ra được những ”hiệu ứng tâm lí có chủ đích” ở quần chúng bạn đọc: lan tỏa sâu rộng tình yêu quê hương đất nước; tự nguyện đồng lòng đi theo cách mạng; chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc không quản ngại gian khổ, hi sinh; tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Qua khảo sát tư liệu thơ được chọn, chúng tôi thấy rằng, thơ kháng chiến giai đoạn 1945 – 1975 quả là những sản phẩm tinh thần của thời đại anh hùng, đã làm trọn sứ mệnh lịch sử đối với dân tộc và thời đại, là vũ khí tinh thần sắc bén, đắc lực, có sức mạnh to lớn trong việc khơi dậy lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng, ý chí chiến đấu, niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của mỗi người, cũng như toàn dân tộc Việt Nam, xứng đáng với sứ mệnh cao cả của một nền văn học trong thời đại mới. Các nhà thơ thời kì này cũng đã xứng đáng với danh hiệu là những chiến sĩ yêu nước, tài năng chống giặc trên mặt trận nghệ thuật và truyền thông./. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY