[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh miền bắc Việt Nam

1.4. Mô phỏng dự đoán động thái cấu trúc lâm phần rừng tự nhiên khu vực nghiên cứu Đã trình diễn việc mô phỏng dự đoán động thái cấu trúc lâm phần từ năm 2012 - 2022 cho rừng tự nhiên lá rộng thường xanh thuộc khu vực VQG Ba Bể dựa vào kết quả xây dựng các mô hình tăng trưởng đường kính, mô hình quá trình chết và quá trình tái sinh bổ sung. Tương tự, bằng phương pháp này chúng ta cũng có thể dự đoán động thái cấu trúc lâm phần ở các khu vực còn lại. Hơn thế, với kết quả đạt được luận án còn có ý nghĩa phục vụ mục đích nghiên cứu về phương pháp rất tốt. 2. Tồn tại - Thời gian theo dõi và thu thập số liệu mới thực hiện với 1 chu kỳ nghiên cứu 5 năm (2007 - 2012), nên các quy luật động thái cấu trúc và mô hình tăng trưởng trưởng lâm phần chưa thể hiện hết bản chất. - Đề tài mới tiến hành mô hình hóa các quy luật tăng trưởng cho tổng thể toàn bộ đối tượng nghiên cứu tại từng địa điểm. Việc dự đoán động thái cấu trúc của lâm phần căn cứ vào phương trình chung cho toàn bộ đối tượng, nên kết quả nghiên cứu còn hạn chế trong việc ứng dụng trên các đối tượng có đặc điểm khác nhau. 3. Khuyến nghị - Cần có các nghiên cứu tiếp theo tại các khu vực khác để có cái nhìn toàn diện hơn về đặc điểm cấu trúc của từng đối tượng. - Cần tiếp tục nghiên cứu ở các chu kỳ (chu kỳ 5 năm) tiếp theo trên các ô định vị này để có đánh giá toàn diện hơn về mô hình tăng trưởng trên đối tượng nghiên cứu. - Cần tiến hành mô hình hóa các quy luật tăng trưởng cho từng đối tượng cụ thể (hoặc trạng thái) để có kết quả phù hợp nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY