[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị Tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam

<p> Gợi ý nghiên cứu tiếp theo Luận án chưa thu thập đủ số liệu để thực hiện nghiên cứu định lượng. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong luận án, các nghiên cứu khác có thể mở rộng qui mô thu thập số liệu để sử dụng mô hình nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng chấp nhận một chính sách kế toán mới. Luận án được thực hiện trong bối cảnh Việt Nam chưa thực hiện kế toán giảm giá trị TSCĐHH nói riêng và kế toán giảm giá trị tài sản nói chung. Tuy nhiên, khi Việt Nam đã ban hành và thực hiện kế toán giảm giá trị TSCĐHH các công trình nghiên cứu mới có thể theo hướng đã thực hiện tại các nước trên thế giới như: phân tích về tính tuân thủ qui định, phân tích mối quan hệ giữa quyết định ghi giảm giá trị tài sản với chất lượng quản trị doanh nghiệp, </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY