[Tóm tắt] Luận án Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

TPP được ky kết sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam noi chung và ngành dệt may noi riêng. Ngành dệt may nước ta trong thời gian qua đa co sự phát triển mạnh mẽ, co đong gop rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế xa hội. Luận án “Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương”, đa đạt được các mục đích: Hệ thống hoa và phát triển ly luận về cạnh tranh noi chung và cạnh tranh cua ngành dệt may trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia TPP. 1. Luận án phân tích và chỉ ra nhưng tồn tại, hạn chế cua các kết quả nghiên cứu trước đây co liên quan đến lĩnh vực năng lực cạnh tranh ngành dệt may từ đo thấy ro khoảng trống, nhưng vấn đề còn tồn tại, nhưng vấn đề chưa được nghiên cứu về năng lực cạnh tranh cua ngành dệt may Việt Nam 2. Luận án đa làm rõ các bản chất cua cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các nhân tố ảnh hương đến năng lực cạnh tranh, các tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh ngành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY