[Tóm tắt] Luận án Mối quan hệ giữa tổ chức xã hội và nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

<p> 4.2.4. Nhóm giải pháp về nguồn lực Thứ nhất, thúc đẩy và hoàn thiện các thể chế, quan hệ thị trường chính là để xác lập cơ sở kinh tế cho NNPQ và TCXH. Thứ hai, cần có cơ chế, chính sách tạo cơ sở vật chất và các nguồn lực tài chính cho các TCXH.24 Thứ ba đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho các TCXH. Thứ tư, hợp tác với các TCXH nước ngoài để kết hợp, chia sẻ các nguồn lực, hỗ trợ về tài chính, kinh nghiệm hoạt động. Điều cần nhấn mạnh là hệ thống các phương hướng và giải pháp trên cần được triển khai một cách đồng bộ, tích cực và có sự đồng thuận cao của toàn xã hội thì mối quan hệ giữa TCXH và NNPQ XHCN Việt Nam mới thực sự phát huy vai trò trong thực tiễn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY