[Tóm tắt] Luận án Lịch sử tiếp nhận tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu

<p> Từ góc nhìn tiếp nhận, vận dụng phương pháp lịch sử chức năng, luận án đ nghiên cứu lịch sử tiếp nhận Nguyễn Đình Chiểu ở Việt Nam theo những giai đoạn, thời gian, không gian, hoàn cảnh môi trường tiếp nhận khác nh u để thấy rõ những th y đổi của việc tiếp nhận cả trên hai bình diện: tiếp nhận trong nghiên cứu phê bình và tiếp nhận trong sáng tác nghệ thuật. Từ quá trình phân tích, lý giải, chứng minh, có thể rút ra những kết luận sau: Nghiên cứu về Nguyễn Đình Chiểu đ có một quá trình lâu dài. Có thể chia thành 3 nhóm vấn đề và đ được chúng tôi trình bày và đánh giá tổng quát trong chương 1 của luận án. Tình hình nghiên cứu, phê bình Nguyễn Đình Chiểu từ đầu thế kỷ XX đến năm 195 , so với trước là có một sự th y đổi lớn mà tiêu biểu cho sự th y đổi này là công trình Nỗi lòng Đồ Chiểu của Phan Văn Hùm. Gi i đoạn 1954-1975, sự tiếp nhận Nguyễn Đình Chiểu ở mỗi miền có những sắc thái khác biệt do thể chế chính trị xã hội quy định. Ở miền Bắc, chính nội dung của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đ định hướng việc tiếp nhận những giá trị nội dung củ văn chương cụ Đồ. Chính ở đặc điểm này cho thấy trong một chừng mực nhất định, di sản của nhà thơ mù xứ Đồng N i đ bị thu hẹp. Con người và tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu thường được miền Bắc đánh giá, nhìn nhận thiên về con người chức năng. Miền Nam tuy cũng nói đến các nội dung trên nhưng lại khai thác một Nguyễn Đình Chiểu ẩn dật và yếm thế và thường dựa vào các tác phẩm cu i đời. Từ sau ngày th ng nhất đất nước, việc nghiên cứu, phê bình tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu có những th y đổi lớn, đem lại những cái nhìn mới và góp thêm những tiếng nói phong ph và đ dạng về những di sản mà cụ Đồ để lại. Đây là gi i đoạn có nhiều thành tựu nhất trong lịch trình tiếp nhận Nguyễn Đình Chiểu cho đến thời điểm hiện tại. Những nội dung trên đã được chúng tôi khảo sát và trình bày trong chương 2 của luận án. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY