[Tóm tắt] Luận án Lễ hội của người Thái ở miền tây Nghệ An: truyền thống và biến đổi

<p> Những thay đổi trong giá trị văn hóa truyền thống của người Thái hiện nay là kết quả tác động của nhiều yếu tố, nhiều chiều trong bối cảnh hiện đại hóa, đô thị hóa và kinh tế thị trường. Các nguyên nhân của biến đổi chủ yếu như: Tác động của việc thực hành các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Nhận thức của chính quyền địa phương; Tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội; Do biến cố lịch sử và thời gian. Việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống của người Thái bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành chuyên môn, cần coi trọng và phát huy vai trò của cộng đồng người Thái trong tổ chức và quản lý lễ hội. Cần phải xuất phát từ nhu cầu và sự đồng thuận của cộng đồng người Thái trong tổ chức và quản lý lễ hội. Huy động nhiều hơn nữa sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động của lễ hội, đồng thời cũng có những giải pháp hữu hiệu nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của người Thái trong bối cảnh hội nhập, phát triển mà không bị hoà tan. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY