[Tóm tắt] Luận án Lâp luân trong tiểu phẩm trào phúng (trên cứ liệu tiếng Việt)

<p> Để một lập luận có sức thuyết phục, phải đảm bảo ba yếu tố cơ bản là lý lẽ, yếu tố xúc cảm và yếu tố tính cách, đặc điểm tâm lý dân tộc và văn hóa của người tiếp nhận. Trong tiểu phẩm trào phúng, nhân tố xúc cảm chính là yếu tố gây cwời. Trong chwơng 3 của luận án, chúng tôi đã trình bày 7 phwơng thức lập luận cơ bản: 1. Phương thức gài bẫy, 2. Phương thức suy luận tương tự, 3. Phương thức sao phỏng, 4. Phương thức qui nạp, 5. Phương thức định nghĩa, 6. Phương thức chơi chữ và 7. Phương thức hỏi. Trong đó, phương thức hỏi là phwơng thức đặc biệt nhất. Bởi lẽ nó chính là phwơng thức truy vấn nổi tiếng do Socrate đề ra, còn gọi là Mỉa mai kiểu Socrate (socratic irony). Câu hỏi trào phúng là loại câu hỏi không chính danh vì nó không phải là loại câu hỏi nhằm tìm thông tin, mà nhằm mục đích “bẫy” đối phwơng rơi vào thế tự chỉ ra những điểm yếu của mình. Luận án trình bày ba kiểu hỏi: hỏi để bác bỏ, hỏi để chứng minh và hỏi để châm biếm. Trwớc một câu hỏi khó, có nội dung châm chọc, mỉa mai, ngwời lập luận thwờng xử lí bằng cách hỏi lại. Nhwng hỏi lại nhw thế nào để có tính thuyết phục lại đòi hỏi phải có nghệ thuật lập luận. Trong câu hỏi châm biếm, ngwời hỏi thwờng sử dụng khuôn hỏi của đối phwơng. Nghĩa là hỏi theo cách mà đối phwơng đã hỏi. Lập luận hỏi là kiểu lập luận độc đáo và đòi hỏi tính trí tuệ cao. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY