[Tóm tắt] Luận án Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán cho sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ở 3 tỉnh Việt Nam: Cơ sở đề xuất các hoạt động chức năng viết

<p> Dựa từ các kết quả nghiên cứu, các kết luận sau đây đã được rút ra: 1. Các sinh viên đại học Sinh viên năm nhất của nghiên cứu này phần lớn là nam giới, đã tốt nghiệp từ các trường công lập và phần trăm tiếp xúc với truyền thông Anh với phụ huynh có trình độ khác hoặc cao hơn bậc đại học,. 2. Mức độ của sinh viên kỹ năng viết về kỹ năm kỹ năng thành phần là trên mức trung bình. 3. Các kỹ năng tư duy phê phán hầu hết các sinh viên phát triển là kỹ năng nhận thức. 4. Cả hai thành phần nhận thức và tình cảm trong kỹ năng tư duy phê phán cùng liên quan tới mức độ thể hiện trong kỹ năng viết. 5. Luận án đề xuất một số hoạt động chức năng viết là tập hợp các bài tập được thiết kế để cải thiện kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY