[Tóm tắt] Luận án Kinh tế nông thôn phát triển bền vững ở các huyện phía tây của thành phố Hà Nội

<p> Xuất phát từ thực trạng phát triển kinh tế nông thôn bền vững, luận án đề xuất các nhóm giải pháp đồng bộ thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các giải pháp khác như: Khai thác các nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng Nông thôn mới; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế nông thôn; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nông dân về kinh tế nông thôn phát triển bền vững./ </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY