[Tóm tắt] Luận án Hiệu quả của fluor hoá nước máy tại thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 1990 đến năm 2012)

<p> KIẾN NGHỊ  Bằng chứng hiệu quả cao trong dự phòng sâu răng sữa và vĩnh viễn cho trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã khẳng định việc duy trì và mở rộng chương trình fluor hóa nước máy là rất cần thiết và fluor hoá nước máy nên được xem là một trong những chiến lược dự phòng sâu răng tương lai không chỉ cho trẻ em mà nhân dân toàn thành phố Hồ Chí Minh  Cải thiện tích cực mạng lưới phân phối nước máy qua đó mở rộng chương trình fluor hóa nước máy đến các quận/huyện chưa có chương trình trong toàn thành phố Hồ Chí Minh.  Chiến lược dự phòng sâu răng cho trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh nên cân nhắc đến sự phân cực sâu răng của trẻ em sống tại vùng có và không có fluor hóa nước của thành phố. Nên tập trung dự phòng cho nhóm trẻ sâu răng cao.  Cần phân tích tổng liều lượng fluor hấp thu ở trẻ em ở các lứa tuổi chìa khóa để xác định liều lượng fluor tối ưu cho chương trình dự phòng sâu răng của thành phố trong tương lai.  Khảo sát sự hiện diện của fluor trong các mô keratin (tóc, móng) và mô khóang hóa (răng) ở trẻ em sống tại vùng có fluor hóa nước và không có fluor hóa nước máy để xác định sự hấp thu của fluor và giá trị lợi ích về mặt sinh học của fluor hóa nước máy tại thành phố.  Cần thực hiện thêm các nghiên cứu phân tích xu hướng tăng sâu răng vĩnh viễn của trẻ sống ở vùng không có fluor hóa nước và xác định chiến lược dự phòng sâu răng thích hợp cho nhóm dân số này.  Xác định bản đồ fluor trong nước uống của thành phố Hồ Chí Minh.  Cần thực hiện các nghiên cứu dịch tễ học phân tích để xác định bằng chứng về nguy cơ sâu răng cũng như tình trạng răng nhiễm fluor của trẻ em sống ở cả hai vùng có và không có fluor hóa nước máy. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY