[Tóm tắt] Luận án Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường đại học sư phạm

<p> Các trường ĐHSP cần coi trọng công tác giáo dục HVVHHT cho SV; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục HVVHHT cho SV phù hợp với điều kiện và truyền thống giáo dục của nhà trường. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục HVVHHT cho SV, tổ chức dạy học và các loại hình học tập, các hoạt động SV theo hướng phát triển hành vi VHHT; Cải tiến, điều chỉnh chương trình giáo dục đào tạo trong nhà trường theo hướng đưa xây dựng nội dung giáo dục HVVHHT thành học phần tự chọn hay gắn vào chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho SV, hoặc tích hợp vào quá trình dạy học các môn khoa học. Cần xây dựng kế hoạch tổ chức GD HVVHHT cho SV. Thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục phong phú, đa dạng, hấp dẫn để thu hút sự tham gia của đông đảo SV. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện HVVHHT của SV để phát hiện những hạn chế nhằm kịp thời điều chỉnh. Phát huy vai trò chủ đạo của nhà giáo dục như định hướng, tổ chức, cố vấn về nội dung, hình thức tổ chức giáo dục HVVHHT cho SV. Cần xã hội hóa công tác giáo dục HVVHHT cho SV, phối hợp và phát huy sức mạnh của các lực lượng xã hội cùng với nhà trường thực hiện công tác này. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY