[Tóm tắt] Luận án Giáo dục đại học thời Việt Nam cộng hòa (1956 - 1975)

<p> Nghiên cứu về giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa luận án cho rằng cần khách quan, khoa học hơn trong nhận định, đánh giá và thái độ tiếp nhận nền giáo dục này. Sau năm 1975, chính quyền Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, giáo dục đại học miền Nam Việt Nam được tiếp nhận và hòa nhập vào dòng chảy chung của giáo dục đại học Việt Nam. Những đặc điểm của giáo dục hình thành trong bối cảnh chiến tranh, phục vụ cho những mục tiêu thực dân mới của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã được cải biến cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước Việt Nam sau ngày giải phóng. Trong quá trình tiếp nhận nền giáo dục đại học miền Nam Việt Nam, không phải là không có những khuynh hướng, cách nhìn nhận, quan điểm cho rằng nền giáo dục này hoàn toàn là “di sản của chế độ cũ” và dẫn tới xu hướng phủ nhận sạch trơn những đặc điểm của giáo dục này. Qua nghiên cứu đề tài này, luận án đã phục dựng lại bức tranh về giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa với tất cả hoạt động, đặc điểm, vai trò. Đồng thời, tác giả luận án đi đến đúc kết được một số nhận định, đánh giá khách quan, khoa học về những ưu điểm cũng như tồn tại, bất cập có giá trị tham khảo, bổ sung của nền giáo dục này. Với nhận thức như vậy, luận án thấy rằng giáo dục đại học miền Nam Việt Nam trước năm 1975 phải được tiếp nhận với tư cách là một di sản từ trong quá khứ của lịch sử. Những đặc điểm của nền giáo dục này tạo nên sự đa dạng, phong phú của bức tranh lịch sử giáo dục đại học Việt Nam và sẽ được hòa nhập vào dòng chảy chung trong tư tưởng hòa đồng và hội nhập về văn hóa giáo dục. Những kỳ vọng về việc xây dựng một nền đại học mang dấu ấn Việt Nam, mang tính hài hòa, chắt lọc những giá trị tiến bộ, hợp lý, hướng đến mục tiêu vì tương lai Việt Nam cần được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên những kinh nghiệm và bài học từ quá khứ. Đó sẽ là một sự kế thừa và là sự học hỏi hết sức cần thiết </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY