[Tóm tắt] Luận án Giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam

<p> Nội dung của Luận án đã giải quyết được các vấn đề sau: Thứ nhất, phân tích và làm rõ thêm về khái niệm, vị trí của đào tạo nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân và vai trò của đào tạo nghề trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; phát triển và bổ sung thêm lý luận nhằm làm rõ khái niệm, nội dung của đào tạo nghề chất lượng cao; giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao, gồm khái niệm và nội dung chủ yếu của giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao. Thứ hai, nghiên cứu, phân tích và tổng kết kinh nghiệm về giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao của một số quốc gia trên thế giới và rút ra những bài học kinh nghiệm có thể vận dụng đối với Việt Nam. Thứ ba, luận án đã đi sâu phân tích đánh giá thực trạng giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam bao gồm đánh giá tổng quan về đào tạo nghề ở Việt Nam; chỉ ra được những mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân hạn chế của giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao từ trong giai đoạn 2007-2014. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY