[Tóm tắt] Luận án Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng thế giới cho dự án tài chính nông thôn tại Việt Nam

<p> Sau gần bẩy năm thực hiện dự án, với nỗ lực của tất cả các bên liên quan, việc tuân thủ nghiệm các qui định, hướng dẫn thực hiện, dự án TCNT III đã tiếp nối và phát triển các thành công của chuỗi dự án TCNT I và II, là dự án rất thành công trong việc xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập ở khu vực nông thôn, đóng góp đáng kể vào Chiến lược Phát triển nông nghiệp-nông thôn của Việt nam giai đoạn 2011-2020. Với mục tiêu phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng thế giới cho dự án TCNT tại Việt Nam cũng như kinh nghiệm quốc tế để đề ra các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các dự án TCNT nói riêng và dự án ODA nói chung trong tương lai. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY