[Tóm tắt] Luận án Đối chiếu động từ trải nghiệm trong tiếng Anh và tiếng Việt

<p> Về số lượng cấu trúc cú pháp, luận án đã đề xuất được tổng số 33 cấu trúc với động từ trải nghiệm tiếng Anh và 29 với lớp động từ trải nghiệm tiếng Việt. Cụ thể là, luận án đã thiết lập được 13 cấu trúc cú pháp với lớp động từ tri giác tiếng Anh và 11 cấu trúc tương đương trong tiếng Việt, 8 với lớp động từ tri nhận tiếng Anh và 7 với lớp động từ tri nhận trong tiếng Việt, 7 với lớp động từ tình cảm tiếng Anh và 7 với lớp động từ tình cảm tiếng Việt, và 5 với lớp động từ mong muốn tiếng Anh và 4 với lớp động từ mong muốn tiếng Việt. Về điểm tương đồng và dị biệt, luận án đã tìm thấy và khái quát hóa thành ba điểm tương đồng và ba điểm dị biệt chính giữa lớp động từ trải nghiệm trong tiếng Anh và tiếng Việt. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY