[Tóm tắt] Luận án Di tích kiến trúc thời lý tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội

<p> Hệ thống các di tích thuộc các thời kỳ trước và sau thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long đã được phát hiện và nghiên cứu, qua đó đã nhận diện được khá rõ các đặc điểm riêng kiến trúc của mỗi thời kỳ thông qua việc nghiên cứu địa tầng xuất lộ, mặt bằng, kỹ thuật và vật liệu xây dựng kiến trúc. Nhưng để khẳng định rõ hơn tính truyền thống và kế thừa trong việc xây dựng kiến trúc kinh đô ở mỗi thời kỳ, từ đó có thể xây dựng diễn trình lịch sử kiến trúc thì cần phải có các nghiên cứu so sánh ở cấp độ rộng hơn, trên các kinh đô cổ hiện còn ở Việt Nam, như: Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa), Kinh đô Huế của nhà Nguyễn, đồng thời mở rộng ra xem xét lịch sử kiến trúc ở các địa bàn khác để làm nổi bật tính chất kinh đô của các di tích kiến trúc qua mỗi thời kỳ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY