[Tóm tắt] Luận án Dạy học theo lý thuyết học tập tự định hướng trong đào tạo giáo viên kinh tế gia đình

2. KIẾN NGHỊ 2.1. Kiến nghị hướng phát triển của đề tài  Triển khai ứng dụng rộng rãi kết quả của đề tài vào quá trình DH trong đào tạo giáo viên KTGĐ ở các cơ sở đào tạo trong nước.  Tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu việc vận dụng lý thuyết HTTĐH vào DH các lĩnh vực chuyên môn khác nhau trong đào tạo đại học cũng như giáo dục nghề nghiệp, giáo dục ph n hoá theo đối tượng người học, hay đào tạo theo mô-đun.  Nghiên cứu đưa nhiệm vụ bồi dưỡng và phát triển năng lực HTTĐH vào chương trình đào tạo bậc đại học, góp phần đào tạo năng lực toàn diện của người học. 2.2. Kiến nghị về nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học  Tạo cơ chế thuận lợi để GV chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức giảng dạy phù hợp với đặc trưng môn học và điều kiện cụ thể của SV.  Tạo điều kiện về cơ sở vật chất: giáo trình, tài liệu tham khảo, phương tiện thực hành, thí nghiệm, hỗ trợ kết nối mạng wifi để mỗi SV/nhóm SV có thể thực hiện các bài tập theo chủ đề riêng.  Tổ chức hội thảo khoa học để bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm cho GV về lý thuyết và thực tiễn HTTĐH để GV có thể vận dụng vào lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY