[Tóm tắt] Luận án Dạy học giải tích ở trường trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua trang bị một số thủ pháp hoạt động nhận thức cho học sinh

Luận án hoàn thành với mong muốn thông qua trang bị một số TPHĐNT làm phương tiện thuận lợi để HS vận dụng giải quyết các tình huống trong học giải tích, giúp HS lĩnh hội kiến thức giải tích và góp phần nâng cao hiệu quả học giải tích. Luận án thu được các kết quả chính bao gồm: 1. Hệ thống hóa các vấn đề về quá trình GQVĐ, dạy học GQVĐ, năng lực GQVĐ. Đưa ra các quan niệm về quá trình GQVĐ, vấn đề, tình huống gợi vấn đề, năng lực, năng lực GQVĐ và các thành tố của năng lực GQVĐ. 2. Hệ thống hóa các nghiên cứu về TPHĐNT, đề xuất cách hiểu về TPHĐNT. Đề xuất một số nhóm TPHĐNT và đặc điểm của TPHĐNT. Hệ thống hóa các nghiên cứu về dạy học giải tích ở trường THPT. Nghiên cứu thực trạng dạy học giải tích theo hướng trang bị TPHĐNT cho HS ở trường THPT. 3. Xác định các định hướng dạy học giải tích theo hướng bồi dưỡng năng lực GQVĐ thông qua trang bị một số TPHĐNT. Xây dựng 3 biện pháp dạy học giải tích theo bồi dưỡng năng lực GQVĐ thông qua trang bị một số TPHĐNT cho HS, cụ thể: Biện pháp 1. Trang bị một số TPHĐNT trong quá trình chiếm lĩnh khái niệm, định lí, quy tắc, phương pháp. Biện pháp này nhằm hình thành cho HS một nền tảng kiến thức giải tích tốt chuẩn bị cho quá trình GQVĐ, đồng thời qua đó HS lĩnh hội được các TPHĐNT biến chúng thành tài sản riêng để vận dụng trong học Toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY