[Tóm tắt] Luận án Đạo đức phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội

<p> Phát huy những giá trị đạo đức Phật giáo tốt đẹp gắn liền với khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của nó còn xuất phát từ mối quan hệ biện chứng giữa xây và chống trong quá trình xây dựng đạo đức mới xã hội chủ nghĩa. Càng nhiều giá trị đạo đức tốt đẹp, giàu tính nhân văn được phát huy trong đời sống đạo đức xã hội mới hiện nay thì càng hạn chế được những phản giá trị. Ngược lại, khi các phản giá trị, phản đạo đức tác động, chi phối nhiều thì các giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống đạo đức bị lu mờ, khó phát triển và phát huy được tác dụng. Ảnh hưởng của Đạo đức Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay luôn mang tính lưỡng trị, đan xen giữa tích cực và tiêu cực. Vì vậy, việc phát huy ảnh hưởng tích cực, khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của đạo đức Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam không thể làm trong ngày một, ngày hai mà đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ trong suốt quá trình lâu dài cải tạo xã hội cũ, xây dựng đạo đức xã hội mới. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY