[Tóm tắt] Luận án Đánh giá kết quả học tập môn giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận quá trình

<p> Đối với giảng viên các trường đại học sư phạm Nâng cao năng lực chuyên môn, bồi dưỡng kĩ năng nghề nghiệp, nhất là kĩ năng ĐG và kĩ năng tổ chức hình thức ĐG KQHT của SV theo tiếp cận quá trình. Việc thể hiện những khía cạnh của ĐG theo tiếp cận quá trình (mục tiêu, nội dung, phương pháp, yêu cầu) là cách thức hợp lí và hiệu quả nhất đối với nhận thức của SV về ĐG KQHT theo tiếp cận quá trình. Đổi mới phương pháp dạy học, tích hợp ĐG KQHT theo tiếp cận quá trình trong tổ chức giảng dạy trên lớp, một cách cụ thể theo hệ thống biện pháp đề xuất trong luận án và phần minh họa của thực nghiệm sư phạm. Giải thích giúp SV các vấn đề về giảng dạy và hoạt động lớp học, hướng d n SV khai thác, xử lí thông tin từ các hoạt động trên lớp (sử dụng tài liệu học tập, giáo trình sách giáo khoa, khai thác hồ sơ học tập, nhật kí hoạt động). Thu thập thông tin về sự tiến bộ của người học trong cả quá trình học tập bằng nhiều phương pháp đa dạng linh hoạt. Khai thác tối đa năm loại điểm thành phần nêu trong điều 19 Qui chế đào tạo cao đẳng, đại học theo hệ thống tín chỉ, theo đó đa dạng hóa các hoạt động lớp học, trao cho người học nhiều cơ hội thể hiện khả năng của họ, cải thiện kết quả điểm thành phần và góp phần cải thiện KQHT môn học, trình độ của người học. Sử dụng đa dạng cách thức cung cấp phản hồi về học tập cho SV, hướng tới cá thể hóa trong nội dung phản hồi, giúp SV phát hiện lỗi, liên tục hoàn thiện bản thân, định hướng giá trị của mình và kịp thời điều chỉnh học tập. Hỗ trợ SV xử lí thông tin trong các phản hồi trên lớp. Tạo điều kiện cho SV tham gia ĐG (tự ĐG, ĐG chéo, ĐG GV), GV vừa thu được các thông tin phản hồi ngược, vừa là cơ hội cho SV trải nghiệm, học về ĐG bằng việc thực hành, đặt mình trong chính thực tế của ĐG. Đối với sinh viên sư phạm Nâng cao tự ý thức, tính tích cực của bản thân trong học tập và tự học môn GDH xuất phát từ việc nâng cao nhận thức về môn học này – một trong những môn Nghiệp vụ quan trọng của trường Sư phạm, thể hiện đặc trưng nghề dạy học cả về tri thức, kĩ năng và thái độ, tình cảm. Tham gia các hoạt động trên lớp, thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần và trách nhiệm khi làm việc nhóm. Nêu câu hỏi cho GV, SV khác trong giờ học, tích cực tham gia xây dựng hồ sơ học tập, khai thác tài liệu này như một công cụ, phương tiện học tập và nghiên cứu. Nâng cao kĩ năng tự ĐG, các kĩ năng khai thác và xử lí thông tin phục vụ tự ĐG, tự kiểm tra, điều chỉnh tốc độ và vấn đề học tập, phương pháp làm việc, phong cách học tập.2 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY