[Tóm tắt] Luận án Đánh giá chương trình can thiệp thay đổi hành vi nhằm tăng khả năng chần đoán sớm chửa ngoài tử cung tại huyện Đại Từ- Thái Nguyên, năm 2008-2011

<p> KHUYẾN NGHỊ - Các xã huyện Đại Từ (6 xã) đã triển khai chương trình can thiệp có thể duy trì hoạt động can thiệp với những tài liệu đã được chuẩn bị, nên duy trì các buổi phát thanh. CBYT cần duy trì tư vấn cho PNCC về CNTC và các dấu hiệu của CNTCC nhằm tăng cường kiến thức của PNCC từ đó tăng cường khả năng phát hiện sớm CNTC. - Các nhà quản lý y tế huyện Đại Từ có thể mở rộng chương trình can thiệp ra các xã khác trong huyện, sử dụng các bài phát thanh, nội dung tuyên truyền về CNTC đã có, in thêm tờ rơi để có thể phát cho PNCC. CBYT huyện có thể sử dụng các tài liệu tập huấn CNTC đã được cung cấp để tập huấn mới và tập huấn lại cho các CBYT tuyến xã và YTTB ở cả các xã đã can thiệp và các xã mới. - Các nhà quản lý Y tế huyện Đồng Hỷ có thể triển khai chương trình can thiệp SKSS nói chung với mô hình tương tự như ở Đại Từ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY