[Tóm tắt] Luận án Đảng lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông miền bắc (1954-1975)

<p> GDPT đã được Đảng định hướng: "tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng chương trình GDPT giai đoạn sau năm 2015. Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương" [93, tr.96]. Cùng 9 nhóm giải pháp, nhiệm vụ khá toàn diện mà Đảng đã đề ra, với những chỉ đạo về tổ chức thực hiện trong Nghị quyết về Đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục, có thể thấy, Đảng đã thể hiện quyết tâm cao với việc xây dựng và phát triển nền giáo dục của Việt Nam. Tin rằng, với quyết tâm này, cùng sự thể hiện trách nhiệm của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân, công cuộc phát triển giáo dục của Việt Nam sẽ thành công./. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY