[Tóm tắt] Luận án Đảng lãnh đạo cuộc vận động quốc tế chống Đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam (1954-1975)

<p> Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới với nhân dân Việt Nam vẫn rất cần thiết. Đó là sự ủng hộ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, sự đồng thuận của quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới của nhân dân Việt Nam, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY