[Tóm tắt] Luận án Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông từ năm 1997 đến năm 2010

<p> Để GDPT Thái Nguyên phát triển vững mạnh, trong những năm tiếp theo cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo; tăng cường năng lực quản lý nhà nước về giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa giáo dục vùng cao, vùng núi với vùng trung du Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu cao của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được các thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và giáo dục. Những thành tựu trên là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên tiếp tục khắc phục những khó khăn, phát huy những thế mạnh, tranh thủ thời cơ để phấn đấu đạt mục tiêu Thái Nguyên có đủ các yếu tố cơ bản của tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY