[Tóm tắt] Luận án Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010

<p> KẾT LUẬN 1. Nông nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn đánh giá cao vai trò của nông nghiệp trong quá trình CNH, HĐH. Vì vậy phát triển nông nghiệp là điều rất cần thiết, là chiến lược quyết định trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng Trung du miền núi phía Bắc, trải qua 14 năm kể từ khi tái lập tỉnh (1997 - 2010), trên cơ sở nhận thức rõ vai trò, vị trí của nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của địa phương, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt, vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa, lãnh đạo, chỉ đạo ngành nông nghiệp phát triển. Quá trình lãnh đạo nền kinh tế nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh từ năm 1997 đến năm 2010 là một quá trình liên tục, giai đoạn sau có sự kế thừa và phát triển giai đoạn trước, giai đoạn trước đặt cơ sở cho giai đoạn sau. Do đó, thành tích của giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY