[Tóm tắt] Luận án Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng từ năm 1997 đến năm 2010

<p> Nghiên cứu về quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng TCCSĐ phát huy dân chủ trong Đảng và trong HTCT ở cơ sở. Nghiên cứu về quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện một số mô hình TCCSĐ phù hợp với bối cảnh mới trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mô hình TCCSĐ tại những khu vực đặc thù như vùng đồng bào có Đạo. Nghiên cứu về quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo TCCSĐ thực hiện phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghiên cứu về quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo TCCSĐ xây dựng văn hoá đảng, văn hoá lãnh đạo đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu về quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo TCCSĐ thực hiện công tác dân vận ở cơ sở. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY