[Tóm tắt] Luận án Công tác tôn giáo ở Việt Nam hiện nay- Lý luận và thực tiễn (qua khảo sát tại tỉnh Ninh Bình)

<p> Ở cấp độ địa phương: chúng tôi lưu ý rằng, Ninh Bình là tỉnh có đông tín đồ thuộc hai tôn giáo lớn là Phật giáo và Công giáo, trong lịch sử có những vấn đề “gai góc” về tôn giáo, việc thành công hay chưa thành công trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa chính quyền và tổ chức tôn giáo phụ thuộc phần lớn vai trò của đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ làm công tác tôn giáo. Cuối cùng luận án đề cập vấn đề có tính logic nội tại đưa ra những giải pháp và kiến nghị: Nhóm các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác tôn giáo. Vấn đề tôn giáo nói chung thuộc lĩnh vực xã hội là đặc thù, vừa nhạy cảm vừa phức tạp. Do đó, công tác tôn giáo phải có những hướng đi, biện pháp thiết thực và hiệu quả góp phần bảo đảm sự hòa hợp, đồng thuận Đạo - Đời vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY