[Tóm tắt] Luận án Cơ sở khoa học của dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam

<p> Vì những hạn chế, những vấn đề tồn tại trong nghiên cứu DB nhu cầu NL nói chung và DB nhu cầu NL trình độ CĐ, ĐH nói riêng, để đáp ứng những nhu cầu cấp bách tạo bước đột phá nâng cao chất lượng công tác DB NCNL, luận án khuyến nghị: Đổi mới hệ thống thông tin, lưu trữ số liệu: Cần đầu tư và đổi mới hệ thống thông tin GD và KT-XH. Hệ thống thông tin cần được thu thập trên diện rộng và cập nhật định kỳ theo năm. Trong thực tế, nếu thiếu dữ liệu về KT-XH và GD thì không thể nào thực hiện các DB GD theo đúng nghĩa. Ngay cả khi có dữ liệu nhưng độ tin cậy thấp sẽ dẫn tới chất lượng DB thấp, không phù hợp, không có độ tin cậy cần thiết. Tổ chức và phối hợp để thực hiện các DB: Hoàn thiện cơ chế phối hợp trong thực hiện công tác DB, bao gồm cả việc thu thập, chia sẻ thông tin đầu vào cũng như sử dụng kết quả đầu ra của hoạt động DB; đặc biệt là công tác chia sẻ thông tin. Nâng cao NL cho các cá nhân làm công tác DB: Nâng cao chất lượng, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ NL làm công tác DB; tăng cường đầu tư và XD cơ chế tài chính cho hoạt động thông tin, phân tích và DB; mở rộng hợp tác QT về công tác DB. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY