[Tóm tắt] Luận án Cơ sở hình thành và giá trị văn hóa của múa rối nước Việt Nam

<p> Nghệ thuật Múa rối phổ biến ở nhiều tộc người khác nhau trên thế giới và trong khu vực. Nhưng Múa rối nước hiện nay chỉ còn có ở Việt Nam. Điều làm nên sự khác biệt cho hiện tượng văn hóa này xuất phát từ chính điều kiện môi tường tự nhiên tại những vùng địa lý cụ thể. Do vậy, sử dụng phương pháp địa - văn hóa và lý thuyết vùng văn hóa làm phương pháp nghiên cứu chính để nghiên cứu Múa rối nước Việt Nam, luận án làm rõ hiện tượng văn hóa này chính là sản phẩm của môi trường sinh thái tự nhiên cũng như môi trường sinh thái nhân văn của người Việt châu thổ sông Hồng, thể hiện mối ứng xử của họ trước thực tế thiên nhiên, lịch sử và xã hội. Hay nói cách khác, luận án đã lý giải sự hình thành, tồn tại, phát triển của Múa rối nước trong tiến trình lịch sử xuất phát từ cơ sở văn hóa Việt Nam. Đồng thời, thông qua sự tồn tại và diễn trình phát triển của nó trong không gian và thời gian, luận án hệ thống những giá trị văn hóa Việt Nam của Múa rối nước để khẳng định vai trò, vị trí của nó trong đời sống văn hóa cư dân vùng châu thổ sông Hồng và trong văn hóa Việt Nam, đề xuất quan điểm và giải pháp, khuyến nghị để bảo tồn và phát triển Múa rối nước phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Hoàn cảnh hiện nay, khi điều kiện tự nhiên - môi trường sinh thái - lịch sử - xã hội cho sự ra đời nghệ thuật Múa rối nước của người Việt vùng châu thổ sông Hồng đã thay đổi, sinh hoạt văn hóa văn nghệ của đất nước cũng có nhiều mới mẻ trong điều kiện cơ chế thị trường, định hướng Xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Vì vậy, nghiên cứu sinh cho rằng, hiện tượng văn hóa này cần nhận được sự quan tâm nghiên cứu nhiều hơn nữa, để khẳng định vai trò của Múa rối nước trong đời sống văn hóa nghệ thuật, nhằm thích ứng với cuộc sống hiện đại, mà luận án này chỉ như một bước khởi đầu./. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY