Tóm tắt Luận án Chống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Để chống độc quyền danh nghiệp trong nền KTTT định hướng XHCN thời gian tới đạt hiệu quả, đòi hỏi phải quán triệt bốn quan điểm đã được đề cập, từ đó thực hiện tốt các giải pháp sau: Tiếp tục hoàn thiện thể chế thể chế KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa trong đó trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh; nâng cao vai trò của các chủ thể trong quản lý cạnh tranh, chống độc quyền doanh nghiệp; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế ; sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý kinh tế của Nhà nước trong trong kiểm soát, chống nghiệp độc quyền doanh nghiệp; tăng cường hợp tác với các định chế của khu vực và thế giới trong hoạt động chống độc quyền.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY