[Tóm tắt] Luận án Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

<p> 4. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của các đảng uỷ học viện, trường sĩ quan quân đội còn nhiều hạn chế, khuyết điểm: chưa quán triệt đầy đủ tư tưởng chỉ đạo, phương pháp, hình thức của kiểm tra, giám sát; chưa chú trọng, quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chưa chủ động trong kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát cấp ủy viên là cán bộ chủ trì; nội dung kiểm tra còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm đó chủ yếu là công tác quán triệt của một số đảng uỷ về kiểm tra, giám sát và trình độ, năng lực của ủy ban kiểm tra cấp ủy còn hạn chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, chi bộ còn hạn chế và tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên và tổ chức đảng chưa cao. Thực tiễn cho thấy, muốn nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan cần phải: thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc, nề nếp, chế độ và vận dụng sáng tạo nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tế của từng đảng bộ; kiện toàn ủy ban kiểm tra, nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cấp uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. 5. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy học viện, trường sĩ quan quân đội phải nắm vững quan điểm, nghị quyết của Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, yêu cầu nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng và thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ nhà trường, thực hiện đồng bộ những giải pháp cơ bản từ nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp và các lực lượng đối với công tác kiểm tra, giám sát đến quán triệt, thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc, phương pháp, quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát; bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp và phát huy các tổ chức, các lực lượng tạo thành sức mạnh tổng hợp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY