[Tóm tắt] Luận án Các hoạt động ngôn ngữ nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ của sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Thái Nguyên

<p> Nghiên cứu chỉ ra rằng năng lực ngôn ngữ nói chung của người học khá tốt bởi vì người học có thể hiện mức độ trung bình về năng lực ngôn ngữ Sinh viên thể hiện sự hiểu biêt trung bình về sự hình thành từ Những mục người học thấy khó nhất là mục số 8 phần kiểm tra về từ mang tính sở thi, mục 20 về từ mang nghĩa liên tưởng, mục 28 về cách sử dụng từ trái nghĩa,khó nhất trong các câu về từ đồng nghĩa là câu 34, với từ đa nghĩa mục khó nhất là mục 44 và phẩn từ vựng mục khó nhất là mục 55. Trong bài kiểm tra mức độ hiểu về sự hình thành của từ, mục sinh viên thể hiện khó nhất là mục 69 trong cách dùng của từ viết tắt, mục 74 khi sinh viên hoàn thành các câu về từ rút gọn, Với mức độ hiểu về sự hình thành từ của từ hỗn hợp, khó nhất là mục 87 và mục 93 với từ ghép. Nghiên cứu cùng chỉ ra rằng theo đánh giá của giáo viên, các kỹ năng ngôn ngữ không thường xuyên được luyện tập bởi đối tượng nghiên cứu. Không tồn tại mối quan hệ giữa đánh giá của giáo viên và mức độ năng lực ngôn ngữ của người học Các hoạt động ngôn ngữ là tập hợp các bài tập được thiết kế nhằm giúp người học đáp ứng các nhu cầu kỹ năng phù hợp với trình độ hiện tại của họ </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY