[Tóm tắt] Luận án Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học

<p> Về phương diện thực tiễn, với sự phân tích, trình bày những tính chất và giá trị của nghệ thuật Ca Huế, luận án khẳng định Ca Huế là một di sản quí báu, có thể so sánh với các di sản khác của Huế và của Việt Nam nói chung. Vì vậy Ca Huế xứng đáng được bảo tồn, duy trì và phát triển để giới thiệu với bạn bè năm châu. Bằng việc nêu những kết luận về mối dây liên hệ giữa văn hóa Việt và văn hóa Chăm, văn hóa Trung Hoa trong nghệ thuật Ca Huế, luận án hy vọng góp phần củng cố tình đoàn kết dân tộc giữa các dân tộc anh em cùng chung sống trên mảnh đất Huế và Việt Nam nói chung. Vấn đề bảo tồn Ca Huế được đưa ra với những mặt thuật lợi và khó khăn, những ưu điểm và những điểm hạn chế của nghệ thuật Ca Huế, từ đó luận án đề ra giải pháp cho việc bảo tồn, giới thiệu, phát huy, phát triển nghệ thuật Ca Huế. Với việc thực hiện luận án, chúng tôi hy vọng được góp phần thực hiện chủ trương của Nghị quyết Trung ương 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc trong âm nhạc, du lịch nói riêng và trong văn hóa Việt Nam nói chung. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY