[Tóm tắt] Luận án Bóng rỗi và chặp Địa nàng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam Bộ

<p> Lễ hội truyền thống nói chung, lễ thờ Mẫu (hay Vía Bà) nói riêng, là môi trường gìn giữ và trao truyền văn hóa, hay nói một cách khác, đó là nơi khơi nguồn, bồi đắp, duy trì và lan tỏa các giá trị văn hóa. iữ gìn nét truyền thống trong nghi thức của tổ tiên chính là thể hiện lòng tri ân với các bậc tiền nhân, bồi dưỡng lòng yêu nước, nâng cao sự đoàn kết cộng đồng và góp phần đào luyện nhân cách của con người. Từ thẳm sâu trong tâm hồn của mỗi người dân Việt, những tình cảm ấy thực sự có những tác dụng tốt để làm nên cuộc sống tâm linh vững chắc, là sợi dây nối kết con người với đất nước, cộng đồng, nối kết giống nòi, tổ tiên từ ngàn xưa đến mãi tận ngàn sau. Với tất cả những nghiên cứu nêu trên, luận án góp phần khẳng định rằng Bóng rỗi và chặp Địa nàng là những nghi thức diễn xướng độc đáo, lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa dân gian quý báu của người Nam Bộ nói riêng, người Việt nói chung. Do đó chúng rất xứng đáng được nhìn nhận một cách khoa học, xứng đáng được trân trọng gìn giữ và phát huy./. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY